en.swpat.org is a wiki.   You can edit it.   May contain statements End Software Patents does not endorse.

November 2014: About Microsoft’s patent licence for .NET core

SitemapCountriesWhy abolish?Law proposalsStudiesCase lawPatent office case lawLawsuits


Netherlands

From en.swpat.org
Jump to: navigation, search

The Netherlands is part of the European Union and is a signatory of the European Patent Convention.

Contents

Legislation

Patentable subject matter is defined by Article 2 (copied below) of this law: Dutch original: Rijksoctrooiwet 1995 (English translations[?]: Google, bing translator)

Article 2
 1. Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de technologie die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid.
 2. In de zin van het eerste lid worden in het bijzonder niet als uitvindingen beschouwd:
  • a. ontdekkingen, alsmede natuurwetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden;
  • b. esthetische vormgevingen;
  • c. stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering, alsmede computerprogramma’s;
  • d. presentaties van gegevens.
 3. Het tweede lid geldt alleen voor zover het betreft de aldaar genoemde onderwerpen of werkzaamheden als zodanig.

Comment: The wording in 2.2 is identical to the Dutch version of Belgium's law. The wording of 2.3 is different, but the "als zodanig" ("as such") is the same, which is probably the most substantial part.

Case law

During the Software Patents Directive

(Can you help? Need clearer details)
Coming up to one of the important votes by the Council, the Dutch parliament passed a motion ordering the relevant minister, Brinkhorst, to vote against software patents. He disobeyed the parliament's order (without punishment). So we have to remember that this could happen again.

External links


This wiki is part of the End Software Patents (ESP) campaign (donate). For more information, see:
>> endsoftwarepatents.org (Main ESP website) <<
>> endsoftwarepatents.org/news (News) <<

This wiki is publicly editable. (See: en.swpat.org:About) It's a pool of information, not a statement of ESP's views or policies, so no permission is required. Add your knowledge! (See: Help:How to make a good contribution)